Zprovoznení Compex WP11B+ v bezdrátové síti Velké Bystrice

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto zařízení je možné provozovat v bezdrátové síti Velké Bystřice v několika režimech.

  1. Access Point Client

V tomto režimu se zařízení chová jako transparentní bridge. To znamená, že zprostředkovává přímé spojení počítačů v drátové domácí síti s         bezdrátovou sítí. Každý počítač v domácí síti je vidět pod svojí MAC adresou a může mu být přidělena individuální IP adresa. To znamená, že každý počítač  může být brán jako samostatný koncový bod s možností objednat pro něj samostatný tarif rychlosti linky. Toto je vhodné řešení například pro bytové domy s více uživateli připojenými na jednu anténu. Nevýhoda tohoto režimu je v tom, že každý počítač je také přímo dostupný z vnější sítě a tak je tedy přímo ohrožen útoky jiných uživatelů celosvětové sítě internet a musí se každý jednotlivý připojený počítač zabezpečit proti těmto útokům.

Pro povolení přístupu tohoto zařízení do sítě je třeba nahlásit příslušnému administrátorovi přístupového bodu na který se chcete připojit MAC adresu tohoto zařízení, která se vyskytuje na zadní straně pod nápisem "Remote". Přidělených IP adres může být více, podle počtu počítačů připojených za tímto zařízením a jejich MAC adres.

    2.    Wireless Routing Client

V tomto režimu se zařízení chová jako router s funkcí NAT. Tato funkce umožňuje připojit domácí počítačovou síť pod jedinou IP adresou. Výhodou tohoto řešení je možnost chránit počítače v síti "Firewallem" a také neviditelnost počítačů v síti z vnějšího Internetu. Pro případné útočníky z venčí je celá síť viditelná pouze jako IP adresa, kterou má přiděleno zařízení Compex a tak není žádný počítač z venku dostupný. Nevýhodou toho režimu je, že se nadá přesně určit kolik který počítač v síti stáhnul dat a jak využíval linku. Je to výhodné pouze pro domácnost se dvěma a více počítači.

Pro povolení přístupu tohoto zařízení do sítě je třeba nahlásit příslušnému administrátorovi přístupového bodu na který se chcete připojit MAC adresu tohoto zařízení, která se vyskytuje na zadní straně pod nápisem "Remote". Přidělená IP adresa je pouze jedna a je zadána do Compexu dle shora uvedené MAC adresy "Remote".

Případné dotazy k tomuto zařízení můžete posílat na adresu jan.dvorak@velkabystrice.cz